Oświadczenie o ochronie prywatnoności

Wprowadzenie


Nina Skarra Design (nr org. 978605656) zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych w godny zaufania sposób w związku z odwiedzaniem i korzystaniem z naszych witryn internetowych: ninaskarra.com oraz ninaskarra.simplero.com.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) zawiera informacje, do których masz prawo podczas zbierania informacji z naszych witryn internetowych, oraz ogólne informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe.

Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie Cię o Twoich prawach, a także o naszych zasadach i procedurach przetwarzania danych osobowych, które otrzymujemy od Ciebie podczas korzystania z naszych witryn internetowych.

Oświadczenie o ochronie prywatności podlega prawu polskiemu oraz norweskiemu i może być od czasu do czasu aktualizowane, częściowo w wyniku zmian w obowiązujących przepisach dotyczących prywatności lub w związku z rozszerzeniem lub zmianą usług dostępnych na stronie internetowej. Poinformujemy Cię, jeśli będzie to wymagało nowej zgody.

Przeczytaj uważnie to oświadczenie, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.


Zgoda

Aby móc korzystać z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, konieczne jest podanie nam pewnych wymaganych danych osobowych. Niestety, jeśli nie zechcesz przekazać nam tak niezbędnych informacji, nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do żądanej usługi.

Korzystając z usług na naszej stronie internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności oraz z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Należy jednak pamiętać, że może to oznaczać, że nie możemy już świadczyć Tobie naszych usług.

Jeśli dzieci poniżej 16 roku życia przekazały nam dane osobowe, usuniemy je, gdy tylko dowiemy się o zaistniałej sytuacji. Rodzice mogą się z nami skontaktować.

 

Odpowiedzialny za przetwarzanie

Nina Skarra Design odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, to osoba, która decyduje o celu przetwarzania danych osobowych oraz z jakich środków pomocniczych ma korzystać. Administrator danych ponosi całkowitą odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych.


Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można powiązać z osobą fizyczną, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Przetwarzanie odnosi się do każdego wykorzystania danych osobowych, takich jak odbiór, rejestracja, zestawienie, przechowywanie i dostawa.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Korzystając z naszych usług na naszej stronie internetowej, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym między innymi:

 • adres
 • historia płatności, w tym data i godzina, pobrana kwota, informacje o karcie kredytowej, debetowej i inne powiązane szczegóły transakcji
 • nazwa użytkownika
 • adres e-mail
 • nazwa firmy
 • informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych serwisów, takie jak historia wyszukiwania, odwiedzane podstrony
 • typy wykorzystanych urządzeń
 • informacje kontaktowe
 • adresy IP
 • komentarze i dziennik aktywności z naszych portali kursów (po zalogowaniu)
 • śledzenie poczty
 • nazwa
 • ustawienia wyszukiwarki
 • system operacyjny
 • hasło (dla nas zaszyfrowane)
 • numer telefonu
 • dane o ruchu.Jak uzyskać informacje:

Przetwarzamy dane osobowe, które przesyłasz za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej, na przykład:

 • formularz kontaktowy lub zapisz się do naszego newslettera
 • rejestracja na bezpłatny kurs, webinarium itp.
 • pobieranie np. e-booka, przewodnika itp.
 • zakup kursów, usług lub produktów na naszej stronie internetowej
 • pole komentarza.


Cel uzyskanych informacji:

Dbamy o przetwarzanie danych osobowych w sposób, który daje Ci pewność, że informacje o Tobie są traktowane jako poufne.

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z naszych usług i naszych witryn internetowych.

Będziemy przetwarzać dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub w sposób techniczny (np. automatyczna rejestracja za pośrednictwem naszych serwerów) w celach opisanych poniżej oraz aby móc oferować, monitorować i analizować korzystanie z usług i stron internetowych, a także przeprowadzać konserwacje i ulepszenia.

Celem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jak najlepsze wykorzystanie usług i stron internetowych.

Kiedy podajesz dane osobowe, aby uzyskać dostęp do naszych usług i stron internetowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapewnienia dostępu do naszych produktów i usług
 • przesłania odpowiednich informacji
 • zarządzania obsługą klienta
 • oferty bezpłatnych porad, e-booków, przewodników itp.
 • dostarczanie informacji o najbardziej odpowiednich produktach i usługach
 • zebrania wglądu w Twoje preferencje dotyczące odzieży, aby polepszyć nasze porady.

Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych w żadnym innym celu niż określony, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę na wykorzystanie ich w innym celu.


Aby przechowywać informacje:

Informacje uzyskane za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej. Są one przechowywane w naszym systemie CRM w Simplero, czyli systemie, którego używamy do przechowywania danych klientów i automatyzacji komunikacji marketingowej.

Informacje są przechowywane do momentu zażądania ich usunięcia lub nieaktywności przez 2 lata, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informacje są usuwane na żądanie, po skontaktowaniu się z nami.

 

Oto jak usunąć swoje dane osobowe:

Informacje są usuwane na żądanie, kontaktując się z naszym centrum obsługi klienta pod nr tel. 91515688 lub nina@ninaskarra.com.


Ujawnianie informacji osobom trzecim?

Dane osobowe nie są udostępniane zewnętrznym stronom trzecim, chyba że chcesz skorzystać z ofert płatności od naszych podwykonawców, takich jak Arvato, Collector Bank, PayPal lub Stripe. Ci podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe  w naszym imieniu.

W przypadku ujawnienia danych osobowych organizacjom, które świadczą usługi w naszym imieniu, będziemy wymagać, aby usługodawcy wykorzystywali takie dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia nam takich usług i uzyskamy gwarancje uznane za niezbędne do ochrony danych osobowych w tym celu.

Wszystkie strony trzecie, które otrzymują od nas dane osobowe, są zobowiązane do przestrzegania naszych standardów przetwarzania danych osobowych lub równoważnych standardów, a także obowiązków wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących prywatności.

Jeśli jest to wymagane przez prawo lub istnieje podejrzenie, że w związku z korzystaniem z naszych usług zostało popełnione przestępstwo, przechowywane przez nas dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym.

Jeżeli dane osobowe mogą podlegać przekazaniu do innej organizacji w związku z transakcją połączenia, finansowania, reorganizacji lub rozwiązania nas wszystkich   lub części, zrobimy to tylko wtedy, gdy zaangażowane strony zawrą umowę, w której gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych jest ograniczone   do celów transakcji, w tym postanowienia co do tego, czy transakcja będzie kontynuowana, a dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez zaangażowane strony do zakończenia i zakończenia transakcji. Jeśli inna firma kupi nas, naszą działalność lub aktywa, będzie miała dostęp do zebranych przez nas danych osobowych i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Twoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.


Linki stron trzecich

Czasami, według naszego uznania, możemy umieszczać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszych stronach internetowych. W naszych witrynach internetowych mogą znajdować się również łącza do innych witryn internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Te linki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Te strony internetowe osób trzecich mają oddzielne i niezależne polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość i działania tych witryn.


Bezpieczeństwo

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego robimy, co w naszej mocy, aby utrzymać i stosować rozsądne środki w celu fizycznego i technicznego bezpieczeństwa biur i obiektów do przechowywania informacji, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub modyfikacji danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w bezpiecznych sieciach i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa do takich systemów i które są zobowiązane do poufnego przetwarzania danych osobowych. Korzystamy z systemów komputerowych z ograniczonym dostępem, zlokalizowanych w obiektach z fizycznymi środkami bezpieczeństwa.

Oceniamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów komputerowych.

Wszystkie transakcje płatnicze są przetwarzane przez dostawcę bramy i nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach. Ponadto wszystkie podane przez Ciebie informacje o kartach debetowych i kredytowych są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

Jeśli nasz pracownik niewłaściwie wykorzysta Twoje dane osobowe, zostanie to uznane za poważne naruszenie, w przypadku którego będziemy musieli podjąć działania dyscyplinarne, w tym rozwiązanie stosunkiem pracy. Jeśli osoba lub organizacja nadużywa danych osobowych, które otrzymała, aby pomóc w dostarczaniu naszych usług i stron internetowych, zostanie to uznane za poważne naruszenie, w przypadku którego będziemy musieli podjąć odpowiednie działania, w tym rozwiązanie umów między nami a daną organizacją.

W przypadku rozbieżności dotyczących Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o tym e-mailem w ciągu 4 dni roboczych.


Przekazywanie danych osobowych za granicę.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679. Twoja zgoda na niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności oznacza zgodę na to przeniesienie.


Twoje prawa

Korzystając z naszej strony internetowej, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących prywatności, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i masz prawo wiedzieć, w jaki sposób są one przetwarzane. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, a wszystkie dane o Tobie zostaną usunięte, z wyjątkiem tego, co jest wymagane np. ustawy o rachunkowości, jeśli jesteś klientem płacącym.


Informacje kontaktowe

Jeśli chcesz zażądać dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub jeśli masz pytania lub prośby dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, naszego przetwarzania lub chcesz złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Telefon: 91515688

E-mail: nina@ninaskarra.com

Poczta: Nina Skarra Design, Ole Vigs gate 25, 0366 Oslo

Masz również prawo do wniesienia skargi do Norweskiego Urzędu Ochrony Danych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Informacje kontaktowe są dostępne pod adresem www.datatilsynet.no.